Cinta Mawaddah dan Cinta Rahmah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...


Mawaddah ertinya cinta. Imam Hasan Al Bashri mengertikan kata mawaddah sebagai metafor dari hubungan seks. Jelasnya bahawa mawaddah adalah perasaan cinta dan senang dengannya rumah tangga menjadi lebih ghairah dan penuh semangat. Tanpa mawaddah rumah tangga akan kering. Mawaddah biasanya sangat sensitif. Ia tidak tergantung kepada kecantikan istri atau ketampanan suami. Boleh jadi di mata banyak orang wanita itu tidak cantik, tetapi sang suami sangat mencintainya. Boleh jadi wanita itu disepakati sebagai wanita cantik, tetapi sang suami ternyata sangat membencinya.


Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa cinta biasanya sering menggebu di masa muda atau di awal-awal pernikahan. Lama kelamaan setelah masuk dalam rutin seharian rumah tangga, getaran cinta menjadi lemah. Karananya Allah swt. Rahmah sebagai pengimbangnya, supaya ketika rasa cinta mulai redup, masih ada semangat rahmah yang akan menyelamatkan rumah tangga tersebut. Lain halnya dengan orang-orang yang membangun rumah tangga hanya dengan modal cinta, rumah tangga sering mudah roboh dan tidak kukuh.


Ibarat mesin, mawaddah adalah dinamo penggerak yang mengairahkan. Dengan mawaddah rumah tangga menjadi dinamis dan produktif. Sebaliknya jiwa mawaddah hilang, rumah tangga akan menjadi monoton dan tidak dinamik sama sekali. Dalam penelitian minumun, ciri mawaddah ada tiga, iaitu:


(a) Katsratut tahaady (selalu memberi hadiah), kerana seperti kata Nabi saw. dengan saling memberi hadiah cinta akan selalu hangat.


(b) Katsratu dzikrihi (selalu saling mengingati kebaikannya). Sebab dengan mengingat kebaikannya seseorang akan selalu merasa berhutang budi. Hindari melihat keburukan dan kekurangannya, kerana itu akan menumbuhkan kebencian dan perselisihan tiada henti.


(c) Katsratul ittishaali ma’ahu (selalu saling berkomunikasi) sebab dari kemunikasi akan hilang prasangka. Banyak hal yang sebenarnya dimaksudkan untuk kebaikan, tetapi karena lemahnya komunikasi seringkali kesalahfahaman terjadi.


Cinta Rahmah..


Rahmah ertinya kasih sayang, diambil dari kata rahima yarhamu. Dari kata ini pula diambil kata ar rahmaan salah satu nama Allah swt. Bahawa Allah Maha Penyayang... Para ahli tafsir mengatakan bahawa rahman-Nya Allah meliputi seluruh mahluk-Nya: manusia, binatang, dan mahluk-mahluk lainnya. Termasuk orang-orang yang tidak beriman, kerananya mereka masih bisa hidup dan bisa menikmati fasilitas kehidupan dari Allah, padahal mereka setiap hari tidak mentaati-Nya. Kata rahmah lebih bermakna kesungguhan untuk berbuat baik kepada orang lain, apa lagi kepada keluarga.


Memang setiap orang mempunyai kekurangan, dan tidak ada seorang pun yang mencapai kesempurnaan. Maka jika setiap manusia selalu mempersepsikan adanya pasangan yang sempurna, pasti pada akhirnya ia tidak akan pernah punya pasangan. Dalam pepatah Arab dikatakan: “Man talaba akhan bilaa ‘aibin laqiya bilaa akhin (orang yang mencari kawan tanpa cacat, pasti pada akhirnya ia tidak akan punya kawan).


Kata rahmah lebih mencerminkan sikap saling memahami kekurangan masing-masing lalu berusaha untuk saling melengkapi. Sikap rahmah menekankan adanya sikap saling tolong menolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan berubah menjadi kesempurnaan.


Sikap rahmah seringkali berperanan ketika semangat cinta mulai menurun. Biasanya itu terjadi setelah usia suami isteri sama-sama mencapai tahap tua. Cucu sudah mulai banyak. Badan banyak sakit-sakitan. Pada saat itu kebertahanan rumah tangga sangat dibantu oleh kekuatan rahmah (kasih sayang).


Kerana itu mawaddah dan rahmah ibarat dua sayap bagi burung. Bila kedua sayap itu berfungsi dengan baik, maka rumah tangga akan berjalan penuh kebahagiaan. Ibarat burung terbang di angkasa, ia menikmati keindahan alam semesta dan penuh dengan kelapangan dada. Tanpa sedikit pun ada beban di hatinya. Terbang ke mana saja ia mau, tidak ada hambatan dan kesulitan...


Wallahualam....

1 comments:

An.ibz said...

assalammualaikum , saya terharu membaca kisah cinta mawaddah dan cinta rahmah . semoga banyak lagi entri yang mnenarik minat golongan muda untuk membaca . _wassalam_

Teman seperjuangan..