Hukum Purdah Mengikut 4 Mahzab.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Mazhab Hanafi.  

Pendapat Mazhab Hanafi, wajah wanita BUKANLAH AURAT, namun memakai purdah hukumnya SUNNAH (dianjurkan) dan MENJADI WAJIB jika dikhawatiri wanita berkenaan akan menimbulkan fitnah.

* Asy Syaranbalali berkata:
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار

“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami“ (Matan Nuurul Iidhah)

* Al Imam Muhammad ‘Alaa-uddin berkata:
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة

“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki” (Ad Durr Al Muntaqa, 81)

* Al Allamah Al Hashkafi berkata:
والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب

“Aurat wanita dalam solat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, bahkan dianjurkan” (Ad Durr Al Mukhtar, 2/189)

* Al Allamah Ibnu Abidin berkata:
تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة

“Terlarang bagi wanita menampakan wajahnya kerana khuatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Kerana jika wajah dinampakkan, lelaki melihatnya dengan syahwat” (Hasyiah ‘Alad Durr Al Mukhtaar, 3/188-189)

* Al Allamah Ibnu Najiim berkata:

قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة

“Para ulama mazhab kami berkata bahawa dilarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, kerana dikhuatiri akan menimbulkan fitnah” (Al Bahr Ar Raaiq, 284)
Mazhab Maliki. 

Mazab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita BUKANLAH AURAT, namun memakai purdah hukumnya SUNNAH (dianjurkan) dan menjadi WAJIB jika dikhuatiri menimbulkan FITNAH. Bahkan sebahagian ulama yang bermazhab Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita itu adalah aurat.

* Az Zarqaani berkata:

وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها . وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني

“Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara wanita juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh kaum lelaki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekadar melihat ataupun untuk tujuan perubatan. Kecuali jika dikhuatiri akan menimbulkan fitnah atau tujuan lelaki melihat wanita untuk bersuka-suka, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amraad. Hal ini juga diungkapkan oleh Al Faakihaani dan Al Qalsyaani” (Syarh Mukhtashar Khalil, 176)

* Ibnul Arabi berkata:

والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya mahupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali dalam keadaan darurat atau ada keperluan mendesak seperti persaksian atau perubatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)” (Ahkaamul Qur’an, 3/1579)

* Al Qurthubi berkata:
قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها

“Ibnu Juwaiz Mandad – ia adalah ulama besar Maliki – berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khuatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya dia menutup wajahnya. Jika dia wanita tua atau wajahnya buruk/hodoh, boleh baginya menampakkan wajahnya” (Tafsir Al Qurthubi, 12/229)

* Al Hathab berkata:
واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح

“Ketahuilah, jika dikhuatirkan terjadi fitnah, maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syarhur Risaalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat” (Mawahib Jaliil, 499)

* Al Allamah Al Banaani, menjelaskan pendapat Az Zarqani di atas:

وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب

“Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuuq dalam kitab Ightimamul Furshah, katanya : ‘Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki’. Al Hathab juga menukil dari perkataan Al Qadhi Abdul Wahhab bahawa hukumnya wajib. Sebahagian ulama bermazhab Maliki menyebutkan pendapat bahawa hukumnya tidak wajib, namun lelaki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwaq dari Iyadh. Syeikh Zarruq dalam kitab Syarhul Waghlisiyyah memperincikan, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka ianya sunnah” (Hasyiyah ‘Ala Syarh Az Zarqaani, 176)
Madzhab Syafi’ie. 

Pendapat mazhab Syafi’ie, AURAT WANITA di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah SELURUH TUBUH. Sehingga mereka MEWAJIBKAN wanita memakai purdah DIHADAPAN LELAKI AJNABI. Inilah pendapat MU'TAMAD mazhab Syafi’ie.

* Asy Syarwani berkata:

إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين . وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل »اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ

“Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam solat -sebagaimana telah dijelaskan- iaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, iaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu’tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti lelaki, iaitu antara pusar dan paha” (Hasyiah Asy Syarwani ‘Ala Tuhfatul Muhtaaj, 2/112)

* Syaikh Sulaiman Al Jamal berkata:

غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن

“Maksud perkataan An Nawawi ‘aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan’, ini adalah aurat di dalam solat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan” (Hasyiatul Jamal Ala’ Syarh Al Minhaj, 411)

* Syaikh Muhammad bin Qaasim Al Ghazzi, penulis Fathul Qaarib, berkata:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها

“Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam solat. Adapun di luar solat, aurat wanita adalah seluruh badan” (Fathul Qaarib, 19)

* Ibnu Qaasim Al Abadi berkata:

فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين . ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا

“Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan kerana keduanya adalah aurat, namun kerana secara umum keduanya cenderung menimbulkan FITNAH” (Hasyiah Ibnu Qaasim ‘Ala Tuhfatul Muhtaaj, 3/115)

* Taqiyuddin Al Hushni, penulis Kifaayatul Akhyaar, berkata:
ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب

“Makruh hukumnya solat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (purdah) ketika solat. Kecuali jika di masjid keadaanya susah dijaga dari pandnagan lelaki ajnabi. Jika wanita khuatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerosakan, haram hukumnya melepaskan (tidak memakai) niqab (purdah)” (Kifaayatul Akhyaar, 181)
Mazhab Hambali. 

* Imam Ahmad bin Hambal berkata:

كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر

“SETIAP bahagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya” (Dinukil dalam Zaadul Masiir, 6/31)

* Syeikh Abdullah bin Abdil Aziz Al ‘Anqaari, penulis Raudhul Murbi’, berkata:
« وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة

“Setiap bahagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab Ar Ri’ayah… kecuali wajah, kerana wajah bukanlah aurat di dalam solat. Adapun di luar solat, semua bahagian tubuh adalah aurat, termasuk wajahnya jika di hadapan lelaki. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha” (Raudhul Murbi’, 140)

* Ibnu Muflih berkata:

« قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ونقل أبو طالب :ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها

“Imam Ahmad berkata: ‘Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat‘. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): ‘Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki / sarung kaki), kerana khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bahagian tangan’” (Al Furu’, 601-602)

* Syeikh Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, ketika menjelaskan matan Al Iqna’ , ia berkata:

« وهما » أي : الكفان . « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي الصلاة « باعتبار النظر كبقية بدنها »

“’Keduanya, iaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar solat kerana adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya” (Kasyful Qanaa’, 309)

* Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata:
القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب

“Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari pada lelaki ajnabi” (Fatwa Nurun ‘Alad Darb, http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4913.shtml)
Leer completo...

Tudungmu Jarang Bajumu NipisApabila dikisahkan tentang peristiwa Isra’ wal Mikraj, di mana Nabi s.a.w mengatakan bahawa Baginda melihat ramai kaum wanita di neraka, maka ramai di kalangan muslimah kita merasa risau serta bimbang. Bimbang dengan keadaan kaum mereka yang dinyatakan banyak menjadi penghuni mereka. Bertitik tolak dari rasa bimbang, mereka berusaha menjaga diri mereka sewaktu di dunia dari segala aspek, supaya kelak mereka terselamat dari menjadi salah seorang penghuni neraka.
Dan inilah namanya Taqwa. Rasa takut dan bimbang dengan tempat tinggal kita apabila telah pergi tak kembali.
Kali ini, apa yang mahu ditulis adalah secebis daripada sokongan kepada usaha-usaha muslimah tersebut, iaitu supaya mereka dapat meningkatkan ‘ sistem kawalan ‘ ke atas diri mereka yang mungkin kadang-kadang terlepas pandang.
”SUIS” LELAKI
Wanita diciptakan Allah dengan penciptaan yang cukup berbeza dengan lelaki. Termasuk dalam bab syahwat. Kalau ditilik dalam ilmu seksologi, ransangan pada lelaki berbeza dengan ransangan kepada wanita. Ransangan atau ‘suis’ seorang lelaki lebih mudah terpetik meskipun hanya melalui pandangan.
Dek kerana itu, bab menjaga mata dan pandangan sangat dititikberatkan kepada kaum Adam. Dari kerana mata, rosak iman dalam hati dan menghamburlah nafsu ke dunia tak bertepi.
Namun begitu, keazaman seorang lelaki untuk menjaga mata dan pandangan akan menjadi sukar sekiranya tidak mendapat kerjasama dari wanita. Kata mudahnya, keadaan lelaki akan menjadi payah sekiranya ‘suis’ mereka sering terpetik dan dipetik oleh kaum wanita.

MASALAH PAKAIAN
Mungkin tajuk ini sering dibicarakan dengan memfokuskan kepada kaum wanita yang tidak ‘berbaju penuh’ atau kaum wanita yang mana terlampau kaya sehingga menjadi ‘miskin’ lalu pakaian yang dipakai juga berlubang di sana sini. Tetapi kali ini, fokus kita adalah kepada muslimah yang disebutkan ciri-ciri mereka di awal artikel.
Muslimah yang benar-benar mahu selamat dari Neraka Allah. Muslimah yang benar-benar mahu mengambil berat tentang aspek kawalan diri mereka.
Mereka-mereka ini, pakaiannya Alhamdulillah menutup aurat. Itu kalau mengikut tafsiran ramai manusia, bahawa menutup aurat adalah membalut tubuh, meskipun ketat atau longgar tetapi nipis. Adapun mengikut tafsiran syarak, itu belum dikira menutup aurat dengan sempurna.
Contohnya, mereka memakai baju kurung dan tudung. Katakan tudungnya tidaklah terlalu besar atau labuh, tetapi menutup bahagian dada. Tetapi JENIS KAIN kedua-duanya samada baju atau tudung adalah dari jenis yang nipis.
Bermakna, apabila mereka berdiri atau berjalan di bawah sinaran cahaya ( lampu atau matahari ) maka bentuk tubuh atau leher akan kelihatan dengan jelas ataupun samar-samar.

SENGAJA ATAU TIDAK
Timbul pula persoalan, mereka memang sengaja memilih pakaian atau jenis kain begitu ataupun tidak sengaja? Sebab, ada muslimah yang memang jenis suka bergaya. Terhalang kerana Islam tidak membenarkan ketat-ketat atau nampak bentuk tubuh, maka dipilih jenis kain yang nipis dan ‘boleh tembus’.
Ada juga muslimah yang mahu beriltizam dengan pakaian muslimah, tetapi keinginan untuk berfesyen itu tetap tinggi. Lalu dia memakai jubah dan menyarung kain lace. Apabila dilihat oleh lelaki, akan menimbulkan daya tarikan dan ‘suprise’ terhadap pakaian yang dipakainya.
Pada saya, ketepikan dulu soal dia sengaja atau tidak. Niat di dalam hati manusia hanya Allah Yang Maha Tahu. Kadang-kadang, kerana terlalu sibuk menduga dan mengkaji niat orang, kita tidak bertindak mendekati orang tersebut untuk ‘diselamatkan’.

PERANAN
Kita perlu sedar, bukan semua orang yang beriltizam dengan pakaian muslimah seumpama jubah, tudung labuh, baju kurung, tudung menutupi dada dan sebagainya itu adalah orang yang berasal ataupun mendalami JURUSAN AGAMA. Atau pendek kata, mereka bukan semuanya ustazah.
Begitu juga, bukan semua ustazah atau jurusan agama itu pakaiannya seperti itu. Ada yang pakaiannya langsung tiada ciri-ciri pakaian mengikut syarak, bahkan ditambah dengan solekan tebal, perfume yang dapat dihidu sejauh dua batu dan sebagainya
Maka kita kembali kepada apa yang saya sebut di awal artikel, iaitu muslimah yang sifatnya mahukan Syurga Allah dan menggeruni Neraka Allah. Tidak kiralah dari jurusan apa sekalipun.
Niat yang baik perlu dikembarkan dengan ilmu yang benar. Memakai pakaian muslimah perlukan ilmu, barulah terbeza ciri-ciri jahiliah pada sesuatu pakaian. Kita risau, jika kita menyangka pakaian kita adalah menepati syarak namun hakikatnya telah tercampur dengan ciri jahiliah.
Justeru, kekurangan ilmu menjadi salah satu punca utama fenomena atau permasalahan tersebut. Ia perlu di atasi dengan mencari ilmu tersebut. Belajar dari guru meskipun tidak mampu menghadam setiap nas atau dalil.
Peranan muslimah yang telah sempurna pemakaiannya dan bebas dari permasalahan yang disebutkan pula adalah mendekati, memperbetulkan atau setidak-tidaknya mengangkat SYIAR pada pakaian yang kita pakai, supaya ia dapat dicontohi oleh rakan-rakan yang tahap kefahamannya tidak seperti kita.

PENUTUP
Jangan jadikan sikap kita sebagai penghalang untuk mereka beroleh kefahaman dan peningkatan dari segi berpakaian sama seperti kita. Asasnya, perlu difahami bahawa mereka juga adalah muslimah yang baik dan mahu terus menjadi baik.
Soal berfesyen mungkin saya tidak sentuh di sini. Tetapi soal jenis pakaian yang jarang dan nipis, ia sangat perlu diambil perhatian. Mudah-mudahan, dengan amalan saling menasihati dan menegur, akan berkuranglah amalan atau kebiasaan pemakaian seperti itu di kalangan muslimah kita.
Secara tidak langsung, ia memberi keselamatan kepada ‘bakal imam’ kita juga suatu hari nanti. Kita tentu tidak ingin menjadi ‘penekan suis’ atau ‘perosak iman’ kepada mereka, bukan?
Salam perubahan. 
~Penulisan yg begitu berhikmah dari www.myilham.com~
Leer completo...

Teman seperjuangan..