10 PERKARA PENGHALANG DO'A


Suatu hari IBRAHIM BIN ADHAM berjalan-jalan di kota Basrah.Orang-orang yang berada di kota itu mengerumuninya dan bertanya,"Hai syekh, katanya ALLAH berjanji mengabulkan do'a-do'a hamba-NYA.Setahun ini saya terus berdo'a ,kenapa tidak juga di kabulkan ?"

IBRAHIM BIN ADHAM menjawab panjang lebar ,
"Hai penduduk Basrah ,bagaimana do'amu akan di kabulkan, sedang hatimu tersumbat oleh 10 perkara, yaitu:

1.Kalian mengenal ALLAH ,tetapi tidak memberikan hak-hak-NYA yang telah di wajibkan kepada kalian.

2.Kalian membaca AL-QUR'AN , tetapi tidak mengamalkan ajarananya.

3.Kalian menyerukan orang-orang untuk memusuhi setan ,tetapi kalianmengikuti ajakannya.

4.Kalian mengaku umat Nabi MUHAMMAD SAW tetapi mengingkari sunnah- sunnahnya.

5.Kalian mengira bakal masuk syurga , tetapi tidak pernah berusaha menempuh  jalan kepadanya.

6.Kalian mengira akan bebas dari neraka, tapi kalian justru menjerumuskan diri  ke dalamnya.

7.Kalian menyatakan kematian itu hak, tetapi tidak pernah mempersiapkan untuk menghadapinya.

8.Kalian selalu sibuk mengoreksi aib orang lain,tetapi aib kalian sendiri tidak  pernah di kontrol.

9.Kalian selalu menikmati karunia ALLAH,tetapi tidak pernah mensyukurinya.

10.Kalian mengubur mayat-mayat teman kalian,tetapi tidak pernah mengambil  pelajaran darinya.

~ perkara itulah yang menyebabkan do'a kalian tidak dikabulkan oleh ALLAH SWT....

0 comments:

Teman seperjuangan..