Layaknya Wanita dalam Memilih Jodoh =)


Dengan Nama Allah Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Pada waktu kini, pelbagai pertanyaan timbul dalam soal memilih jodoh, adakah wanita mempunyai hak dalam memilih bakal suami yang diinginkan atau diidam-idamkannya.
Sebuah pertanyaan diajukan pada ana oleh sahabat,  haknya dalam memilih pasangan hidup. Apakah dia layak menentukan pilihan hidupnya apabila keluarganya telah menetapkan pasangan untuknya.
Ana juga mengiginkan teman berdasarkan pilihan ana sendiri.
Islam agama yang Adil. Agama Islam telah memberikan hak kepada kaum wanita untuk menentukan siapa yang akan jadi  teman hidupnya. Baik dia gadis apa lagi janda, mereka mempunyai kuasa penuh untuk menerima atau menolak pinangan orang yang meminangnya.

Rasulullah bersabda :
"Perempuan-perempuan janda tidak boleh dikahwinkan sebelum terlebih dahulu dimintakan  kepadanya persetujuannya, dan anak gadis tidak boleh dikahwinkan , hingga lebih dahulu diminta izinnya. Kata mereka ; Bagaimana tanda izinnya? Nabi menjawab: Apabila ditanya dia diam sahaja."

(HR Bukhari dan Muslm)


Dalam hadis lain pula ada diterangkan:

"Sesungguhnya seorang anak gadis datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahawa bapanya telah mengahwinkannya, padahal dia tidak suka, maka Nabi menyuruh pilih kepadanya antara menerima atau menolak"
(HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)


Hadis-hadis yang disebutkan diatas itu menerangkan bahawa seorang wanita baik dia janda atau anak gadis tidak boleh semaunya dikahwinkan oleh walinya tanpa izinnya terlebih dahulu, mereka tidak berhak sama sekali melakukan kahwin paksa.

Dengan demikian, maka benarlah Islam memberikan hak sepenuhnya pada kaum wanita dalam menentukan teman hidupnya, jelas tujuannya agar dapat terbinanya rumah tangga yang aman dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

Akan tetapi ya muslimah, diharapkan janganlah kebebasan hak yang diberikan oleh Islam itu di salah gunakan untuk mencari jodoh yang sudah menurut kemahuan nafsu syaitan semata...Dan.... jangan pula sampai salah pilih, hingga membawa hidup sengsara di akhirat. Bagaimana hendak mencari pasangan yang baik?  ikuti penulisan ana seterusnya. =)

Dari itu, sangatlah  harapkan, baik kepada kedua orang tua, mahupun terhadap anak gadis juga janda yang akan kahwin, hendaklah ada persetujuan dari berbagai pihak. 
Semoga dengan demikian, rumah tangga yang akan dibangun itu, mendapat rahmat dari Allah, serta akan dikurniaka anak-anak cucu yang taat serta patuh terhadap perintah Allah. Amin!

0 comments:

Teman seperjuangan..